Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

Valfria studier

Utfšrandeplaner
Kod:
Namn: Valfria studier
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Praktik inom valbar kontext 6 sp (ingår i studiehelheten klinisk vård 3)
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen