Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Turism » Praktik » Praktik » Praktik 2

Praktik 2

Utfšrandeplaner
Kod: TU10PR02
Namn: Praktik 2
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 12    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Se studiehelhetskompetenser
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: annat
Ansvarigt utbildningsprogram: Turism
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen