Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Yrkesstudier » Läro-/uppdragsprojekt 2 » Scenframställning 2_DT

Scenframställning 2_DT

Utfšrandeplaner
Kod: SC10LU34
Namn: Scenframställning 2_DT
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 10    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Scenframställning 1, Improvisation 1 och Röst och rörelse.
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Har fördjupat förmågan till scenisk gestaltning
- Förstår en teaterföreställning som en helhetsprodukt av olika tecken som ger varandra mervärde
- Har kunskap om alla funktioner som ingår i en teaterproduktion
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen