Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Yrkesstudier » Läro-/uppdragsprojekt 3 » Dramapedagogik 1 Konventioner och arbetssätt

Dramapedagogik 1 Konventioner och arbetssätt

Utfšrandeplaner
Kod: sc10lu21
Namn: Dramapedagogik 1 Konventioner och arbetssätt
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 4    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Leken som teaterns grund.
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Har kunskap om och kan identifiera dramapedagogikens genrer och konventioner
- Kan använda och utveckla dramakonventioner i olika dramaförlopp
- Har kunskap om dramaturgiskt tänkande i dramaförlopp
- Kan planera och utarbeta en föreställning på basen av genren
"idé till föreställning"
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen