Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Yrkesstudier » Läro-/uppdragsprojekt 3

Läro-/uppdragsprojekt 3

Utfšrandeplaner
Kod: sc10lu2
Namn: Läro-/uppdragsprojekt 3
SP totalt: 14
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 4    År 2: 10    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan genomföra dramapedagogiska processer
- Kan utföra pedagogiskt grupparbete på konstnärlig bas
- Känner till den dramapedagogiska traditionen
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen