Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Yrkesstudier » Läro-/uppdragsprojekt 1 » Scenframställning 1_DT

Scenframställning 1_DT

Utfšrandeplaner
Kod: SC10LU14
Namn: Scenframställning 1_DT
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Röst och text 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan använda sig av olika uttrycksmedel vid scenisk gestaltning
- Kan berätta och gestalta en text för barn
- Har förvärvat sig grundkunskaper i hur en teaterproduktion byggs upp
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen