Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Yrkesstudier » Läro-/uppdragsprojekt 1 » Rörelse 1

Rörelse 1

Utfšrandeplaner
Kod: SC10LU13
Namn: Rörelse 1
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Kan utnyttja kroppens möjligheter och spontaniteten i rörelsen
- År medveten om den egna kroppen, dess möjligheter och gränser
- Har praktisk erfarenhet av och känner till akrobatik och nutidsdans
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen