Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i hälsovård) » Yrkesstudier » Naturvetenskap 1

Naturvetenskap 1

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10NV1
Namn: Naturvetenskap 1
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Andra stadiets utbildning eller motsvarande
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har grundläggande kunskaper i anatomi, fysiologi och mikrobiologi som behövs för kommande yrkesutövande
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen