Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Kultur » Scenkonst (Profilering Drama och teater) » Yrkesstudier » Läro-/uppdragsprojekt 1 » Leken som teaterns grund

Leken som teaterns grund

Utfšrandeplaner
Kod: SC10LU11
Namn: Leken som teaterns grund
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande:

- Förstår relationen mellan lek och teater
- Förstår lekens betydelse för drama- och teaterverksamhet
- Har upptäckt den egna lekfullheten
-Kan använda leken för att uppnå pedagogiska och konstnärliga mål
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Scenkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen