Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Yrkesstudier: Elkraftsteknik » Övervakningsteknik » Övervaknings- och styrsystem

Övervaknings- och styrsystem

Utfšrandeplaner
Kod: EL10ÖT04
Namn: Övervaknings- och styrsystem
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Reläskydd och stationsautomation, Grunder i datakommunikation
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6639_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen