Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Yrkesstudier: Elkraftsteknik » Elanvändningsteknik » Belysningsteknik

Belysningsteknik

Utfšrandeplaner
Kod: EL10EA08
Namn: Belysningsteknik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Elinstallationer
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6635_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen