Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Yrkesstudier: Elkraftsteknik » Elanvändningsteknik » Dynamiska förlopp

Dynamiska förlopp

Utfšrandeplaner
Kod: EL10EA07
Namn: Dynamiska förlopp
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Analys 1, Frekvensanalys
Kursspecifika kompetenser: se bifogade pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6634_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen