Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Yrkesstudier: Elkraftsteknik » Elanvändningsteknik » Elanvändning

Elanvändning

Utfšrandeplaner
Kod: EL10EA05
Namn: Elanvändning
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Roterande elmaskiner
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6623_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen