Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Yrkesstudier: Elkraftsteknik » Elanvändningsteknik » Transformatorer

Transformatorer

Utfšrandeplaner
Kod: EL10EA03
Namn: Transformatorer
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: El- och magnetfält
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6618_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen