Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Yrkesstudier: Elkraftsteknik » Elanvändningsteknik » Frekvensomriktare

Frekvensomriktare

Utfšrandeplaner
Kod: EL10EA02
Namn: Frekvensomriktare
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Kraftelektronik
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6616_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen