Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Yrkesstudier: Elkraftsteknik » Elanläggningsteknik » Ställverk

Ställverk

Utfšrandeplaner
Kod: EL10ED08
Namn: Ställverk
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Elektroteknikens grunder, AC
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6613_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen