Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Yrkesstudier: Elkraftsteknik » Elanläggningsteknik » Eldistributionsnät

Eldistributionsnät

Utfšrandeplaner
Kod: EL10ED04
Namn: Eldistributionsnät
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: El- och apparatsäkerhet, Energiproduktion
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6583_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen