Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Yrkesstudier: Automationsteknik » Analog- och digital elektronik » Signalbehandling

Signalbehandling

Utfšrandeplaner
Kod: EL10AD08
Namn: Signalbehandling
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Frekvensanalys, Microprocessortillämpningar
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6575_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen