Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Yrkesstudier: Automationsteknik » Analog- och digital elektronik » Frekvensanalys

Frekvensanalys

Utfšrandeplaner
Kod: EL10AD07
Namn: Frekvensanalys
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Analys 1, Elektroteknikens grunder, AC
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6574_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen