Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Yrkesstudier: Automationsteknik » Regler- och systemteknik » Intelligenta system

Intelligenta system

Utfšrandeplaner
Kod: EL10RS04
Namn: Intelligenta system
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Teknisk modellering
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6496_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen