Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Yrkesstudier: Automationsteknik » Regler- och systemteknik » Avancerade regulatorer

Avancerade regulatorer

Utfšrandeplaner
Kod: EL10RS03
Namn: Avancerade regulatorer
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Reglerteknikens grunder
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6494_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen