Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Yrkesstudier: Automationsteknik » Regler- och systemteknik » Reglerteknikens grunder

Reglerteknikens grunder

Utfšrandeplaner
Kod: EL10RS02
Namn: Reglerteknikens grunder
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Teknisk modellering
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6493_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen