Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Yrkesstudier: Automationsteknik » Regler- och systemteknik » Teknisk modellering

Teknisk modellering

Utfšrandeplaner
Kod: EL10RS01
Namn: Teknisk modellering
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Analys 1, Grunder i programmeringsteknik
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6488_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen