Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Gemmensamma yrkesstudier » Data- och kommunikationsteknik » Grunder i datakommunikationsteknik

Grunder i datakommunikationsteknik

Utfšrandeplaner
Kod: EL10DK05
Namn: Grunder i datakommunikationsteknik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Grunder i datasystem
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6482_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen