Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Gemmensamma yrkesstudier » Data- och kommunikationsteknik » Grunder i datasystem

Grunder i datasystem

Utfšrandeplaner
Kod: EL10DK04
Namn: Grunder i datasystem
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Datorteknik
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6481_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen