Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Gemmensamma yrkesstudier » Grunder i elektroteknik » Elinstallationer

Elinstallationer

Utfšrandeplaner
Kod: EL10ED02
Namn: Elinstallationer
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Elektroteknikens grunder, AC
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6476_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen