Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Gemmensamma yrkesstudier » Grunder i elektroteknik » Analog elektronik

Analog elektronik

Utfšrandeplaner
Kod: EL10AD01
Namn: Analog elektronik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Elektronikens grunder, DC
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6449_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen