Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Gemmensamma yrkesstudier » Grunder i elektroteknik » El- och magnetfält

El- och magnetfält

Utfšrandeplaner
Kod: EL10ET06
Namn: El- och magnetfält
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Mekanik, Geomteri och vektorer
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6448_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen