Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Gemmensamma yrkesstudier » Grunder i elektroteknik » Elektroteknisk mätteknik

Elektroteknisk mätteknik

Utfšrandeplaner
Kod: EL10ET04
Namn: Elektroteknisk mätteknik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Elektrotekniska grunder, AC; El- och apparatsäkerhet
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6446_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Elektroteknik
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen