Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Grundstudier » Ekonomi och arbetsliv » Ledarskap och ledningssystem

Ledarskap och ledningssystem

Utfšrandeplaner
Kod: EL10EK03
Namn: Ledarskap och ledningssystem
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Industriell ekonomi
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6443_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Allmänna ämnen
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen