Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Grundstudier » Ekonomi och arbetsliv » Industriell ekonomi

Industriell ekonomi

Utfšrandeplaner
Kod: EL10EK02
Namn: Industriell ekonomi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän företagsekonomi
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6442_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Allmänna ämnen
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen