Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Grundstudier » Ekonomi och arbetsliv » Allmän företagsekonomi

Allmän företagsekonomi

Utfšrandeplaner
Kod: EL10EK01
Namn: Allmän företagsekonomi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Funktioner och ekvationer 1
Kursspecifika kompetenser: se bifogad pdf-fil
Kursspecifika kompetenser (fil): 6441_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Allmänna ämnen
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen