Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

 

Introduktion till högskolestudier

Utfšrandeplaner
Kod: YH10IN01
Namn: Introduktion till högskolestudier
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil

- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke

- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer

- känner till undersökningsprocessen

- kan söka och kritiskt värdera information

- kan planera, genomföra och evaluera processer

- kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering

- kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Allmänna ämnen
Anmärkningar: Innehåll
• Studiefärdigheter och AHOT
• Undersökningsmetodik
• Informationskompetens
• Projekthantering, 50 % av kursen


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen