Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Grundstudier » Fysik » Materialfysik

Materialfysik

Utfšrandeplaner
Kod: TKV10FY04
Namn: Materialfysik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper: Svängningar, vågrörelse och optik
Kursspecifika kompetenser: Den studerande

-har grundläggande (1) eller fördjupad (5) kunskap om modeller för hur mikrovärlden är uppbyggd och hur det reflekteras hos materialegenskaper i vår makrovärld

- har grundläggande (1) eller fördjupad (5) kunskap om hur olika undersökningsmetoder kan generera kunskap om mikrovärlden

- har grundläggande (1) eller fördjupad (5) kunskap om hur olika fenomen i mikrovärlden utnyttjas i modern teknologi

- kan planera, utföra, evaluera och rapportera mätningar av storheter och fenomen i mikrovärlden (1)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Allmänna ämnen
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen