Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Teknik och kommunikation » Elektroteknik » Grundstudier » Matematik » Analys 1

Analys 1

Utfšrandeplaner
Kod: UOTK10MA04
Namn: Analys 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Funktioner och ekvationer 1 och 2, Geometri och vektorer
Kursspecifika kompetenser: Den studerande

- kan beräkna enkla gränsvärden (1)

- kan derivera och integrera elementära funktioner samt tillämpa dem i standardproblem (1)

- kan matematiskt formulera och lösa mera komplicerade problem (5)

- kan använda de i kursen behandlade matematiska verktygen på ett innovativt sätt för att lösa problem i nya situationer (5)
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Allmänna ämnen
Anmärkningar: -


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen