Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i vårdarbete) » Praktik » Klinisk vård 6 » Fördjupad praktik inom klinisk vård

Fördjupad praktik inom klinisk vård

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10PS04
Namn: Fördjupad praktik inom klinisk vård
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper: Samtliga grund- och yrkesstudier under termin 1-6 avklarade
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-tillämpar ett etiskt förhållningsätt i bemötandet av patienter och anhöriga samt beaktar deras kulturella tillhörighet
-kan tillämpa teoretisk kunskap i vårdverkligheten
-kan hantera komplicerade yrkesrelaterade uppdrag inom eget vårdkontext
-kan självständigt fatta beslut gällande patientens vårdprocess och ansvara för en säker läkemelsbehandling
-har förmåga att självständigt förvärva nya evidensbaserade kunskaper
-har visat prov på färdigheter att handleda och undervisa patienter
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: Profilieringsutbudet kan variera från år till år bland alternativen
medicisk/kirurgisk vård, akut/prehospital vård, perioperativ/intensiv vård, mental/missbrukarvård, barnsjukvård, äldre vård


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen