Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

 

Introduktion till högskolesstudier

Utfšrandeplaner
Kod: YH10IN01
Namn: Introduktion till högskolesstudier
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Andra stadiets utbildning eller motsvarande
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil.
-reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke
-kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
-känner till undersökningsprocessen
-kan planera, genomföra och evaluera processer
-kan använda verktyg inom projektplanering och –hantering
-kan arbeta med olika grupper och team oberoende av bakgrund
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: A-Gem

Innehåll
• Studiefärdigheter och AHOT
• Undersökningsmetodik
• Informationskompetens
• Projekthantering, 50 % av kursen


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen