Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

 

Finska

Utfšrandeplaner
Kod: YH10FI01
Namn: Finska
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 1    År 2: 2    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Andra stadiets utbildning eller motsvarande
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier,
-kan utrycka sig muntligt och skriftligt på finska i
arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt.
- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: 1 sp förverkligas under första läsåret
2 sp förverkligas under andra läsåret integrerat inom kursen medicinsk- kirurgisk och perioperativ vård i laboratoriemiljö
A-Gem kurs


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen