Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i vårdarbete) » Yrkesstudier » Profilerande studier i vård » Vårdpedagogik och handledning

Vårdpedagogik och handledning

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10PS01
Namn: Vårdpedagogik och handledning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 2    År 4: 1    År 5:     
Förkunskaper: Grund- och yrkesstudier termin 1-5 avklarade
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-förstår pedagogikens och handledningens grunder
-kan tillämpa undervisning och handledning för att hjälpa patienter till större grad av självvård
-kan handleda anhöriga och studerande
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: Kursen består av 3 sp, 1 sp avläggs termin 7


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen