Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i vårdarbete) » Yrkesstudier » Profilerande studier i vård » Profilerande studier i klinisk vård 1

Profilerande studier i klinisk vård 1

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10PS05
Namn: Profilerande studier i klinisk vård 1
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Alla grund- och yrkesstudier termin 1-5 avklarade
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-behärskar vårdplanering, dokumentation och utvärdering av vårdens kvalitet
-kan integrera och tillämpa fördjupad evidensbaserad kunskap
-har utvecklad pedagogisk förmåga för att kunna handleda och undervisa patient och anhöriga
-har fördjupad evidensbaserad kunskap om smärta och smärtbehandling
-behärskar vårdteknologin inom vårdkontext
-behärskar och kan planera patientens helhetsvård inom vårdkontext
-behärskar läkemedelsräkning och administration av läkemedel
-behärskar farmakologin inom eget vårdkontext
-utvecklar sin självkännedom och förmåga till inlevelse
-har förmåga till dialog med patienten och anhöriga
-kan samarbeta i olika arbetsteam
-utvecklat sin värdegrund och sitt etiska förhållningssätt inom vården
-kan tillämpa kvalitetssäkring i olika vårdkontext*(1sp)
-kan verka för hållbar utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: Profilieringsutbudet kan variera från år till år bland alternativen
medicisk/kirurgisk vård, akut/prehospital vård, perioperativ/intensiv vård, mental/missbrukarvård, barnsjukvård, äldre vård


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen