Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i vårdarbete) » Yrkesstudier » Profilerande studier i vård » Vårdteori

Vårdteori

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10PS02
Namn: Vårdteori
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 2    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Kliniska vårdens grunder, Klinisk vård 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-har kunskap om olika vårdteorier och vårdmodeller och deras tillämpningsområden
-kan tillämpa vårdteorier och vårdmodeller i olika vårdsammanhang
-har förmåga att analysera vetenskaplig kunskap och kan tillämpa kunskapen i vårdarbetet
-kan reflektera över hur evidensbaserad kunskap kan tillämpas i vårdarbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen