Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i vårdarbete) » Yrkesstudier » Profilerande studier i vård

Profilerande studier i vård

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10PS
Namn: Profilerande studier i vård
SP totalt: 17
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 16    År 4: 1    År 5:     
Förkunskaper: Samtliga kurser under termin 1-5 avklarade
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande fördjupar sina kliniska kunskaper och färdigheter inom olika vårdkontext. Har kunskaper i vårdpedagogik och handledning och kan använda sig av dessa i mötet med patienter och deras familjer samt utvecklar sin kompetens att handleda studerande. Grundar sitt vårdande på evidensbaserad kunskap och kan tillämpa ett vårdvetenskapligt tänkande. Påvisar förmåga till reflektion , värderings- och handlingsberedskap i beslutsfattande.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: Profilieringsutbudet kan variera från år till år bland alternativen
medicisk/kirurgisk vård, akut/prehospital vård, perioperativ/intensiv vård, mental/missbrukarvård, barnsjukvård, äldre vård


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen