Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i vårdarbete) » Praktik » Klinisk vård 5 » Praktik inom mental- och missbrukarvård

Praktik inom mental- och missbrukarvård

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10KV35
Namn: Praktik inom mental- och missbrukarvård
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Mentalvård, Missbrukarvård, Kliniska vårdens grunder: Klinisk vård 1 och 2, Naturvetenskap 1, 2 och 3
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-har förståelse för patienten/klienten i mental- och missbrukarvårdskontext
-kan identifiera och tolka patientens/klientens grundläggande behov gällande mental ohälsa/missbruk
-kan bemöta patienten/klienten och hans familj i deras närmiljö
-har kunskap om patientens/klientens vårdprocess
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen