Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i vårdarbete) » Yrkesstudier » Forskning och utveckling » Forskningsmetodik 2

Forskningsmetodik 2

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10FU01
Namn: Forskningsmetodik 2
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Forskningsmetodik 1
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-behärskar de vanligaste kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoderna
-är förtrogen med olika metoder för kvalitativ och kvantitativ datainsamling och dataanalys
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen