Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i vårdarbete) » Yrkesstudier » Forskning och utveckling » Forskningsmetodik

Forskningsmetodik

Utfšrandeplaner
Kod: UOSHV10FM01
Namn: Forskningsmetodik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Introduktion till högskolestudier 6sp
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-har grundläggande insikter i kunskapsteori och vetenskapsteori.
-kan tillämpa forskningsprocessen systematiskt och flexibelt i lärdomsprovsprocessen samt i projekt.
-förstår och kan beskriva i kvalitativa och kvantitativa närmelsesätt och kunskapsintressen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: B-Gem kurs


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen