Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i vårdarbete) » Yrkesstudier » Forskning och utveckling

Forskning och utveckling

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10FU
Namn: Forskning och utveckling
SP totalt: 22
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 15    År 4: 7    År 5:     
Förkunskaper: Introduktion till högskolestudier 6sp
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande är väl förtrogen med och behärskar de olika faserna i forskningsprocessen. Har grundläggande insikter i kunskapsteori och vetenskapsteori. Behärskar de kvantitativa och statistiska grundbegreppen och de vanligaste kvalitativa forsknings-metoderna. Har beredskap att under handledning och gradvis alltmer självständigt utföra ett lärdomsprov som motsvarar kandidatnivå (YH)
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen