Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i vårdarbete) » Yrkesstudier » Administration och ledarskap » Organisation och ledarskap

Organisation och ledarskap

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10AL02
Namn: Organisation och ledarskap
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-känner till huvudprinciperna för organisationsverksamhet och ledning och har beredskap att leda arbetet
-har en inblick i planering och organisering av verkamhet samt känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i arbetsgemenskapen
- har kunskap om och förstår betydelsen av inre och yttre företagsamhet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: B-gem kurs 3 sp ( förutom företagsamhet)


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen