Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i vårdarbete) » Yrkesstudier » Administration och ledarskap » Hälso- och socialvård i FInland

Hälso- och socialvård i FInland

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10AL01
Namn: Hälso- och socialvård i FInland
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Andra stadiets utbildning eller motsvarande
Kursspecifika kompetenser: Studeranden
-har grundläggande kunskaper i hälso- och socialvårdens uppbyggnad, organisation och styrning
-känner till och kan tillämpa lagar och förordningar som styr verksamheten inom vården
-känner till sitt professionella ansvar och kan handleda ifrågor gällande patientens ställning och rättigheter inom social- och hälsovård
-har insikter i invandrarpolitikens betydelse för hälsovården
-bör vara medveten om aktuella problem i samhället och kan verka för att förebygga marginalisering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar: Kurlitteraturen kan till en del vara på finska eller engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen