Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i vårdarbete) » Yrkesstudier » Administration och ledarskap

Administration och ledarskap

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10AL
Namn: Administration och ledarskap
SP totalt: 7
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Andra stadiets utbildning eller motsvarande
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande har insikter i hälso- och socialvårdens organisation och styrning i Finland samt är medveten om aktuella problem i samhället . Har insikter i olika organisationsformer, känner till huvudprinciperna för organisationsverksamhet och arbetsledning samt har grundläggande insikter gällande företagsamhet
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: Vård, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen