Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2013

2013/2014 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Vård, Vasa (Inriktningsalternativ i vårdarbete) » Yrkesstudier » Naturvetenskap 2 » Läkemedelsbehandling och farmakologi 1

Läkemedelsbehandling och farmakologi 1

Utfšrandeplaner
Kod: VÅV10NV23
Namn: Läkemedelsbehandling och farmakologi 1
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 4    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Kliniska vårdens grunder 7 sp (Vårdens grunder -teori)
Kursspecifika kompetenser: Studerande
-bör kunna tillämpa för sjukskötaren specifika etiska principer gällande läkemedelshantering
-har kunskaper om och förstår farmakokinetik och farmadynamik hos patienter i olika åldrar
-behärskar de räkneoperationer som behövs vid läkemedels- och infusionsbehandling och kan administrera läkemedel felfritt
-känner till indikationer, interaktioner och de vanligaste läkemedelsbiverkningarna och kan utvärdera läkemedlens effekt.
-har förutsättningar att kunna handleda patienter och anhöriga till rätt och trygg läkemedelsbehandling
-behärskar injektionsgivning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarigt utbildningsprogram: VÅrd, Vasa
Anmärkningar: Kurslitteraturen kan till en del vara på finska och engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen